UDSTILLERBETINGELSER

Guitar Show Denmark er åben for importører, producenter af musikudstyr, instrumentbyggere, forretninger, forlag, undervisning, vintage-dealere, samlere, private udstillere, m.fl.

Du kan tilmelde dig som udstiller i fire udstillerkategorier.

 1. Import, grossistvirksomhed (momsreg.)
  Kun én udstiller pr. stand.
 2. Forretning, forhandler (momsreg.)
  Musikhandel med salgslokale. Kun én udstiller pr. stand.
 3. Guitarbygger, vintage (Momsreg og ikke momsreg.)
  Professionel-, semiprofessionel-, hobby virksomhed. Fremstilling/produktion af instrumenter og udstyr med salg for øje.
  Vintageinstrumenter – salg, bytte.
 4. Privat, hobby. (ikke momsreg.)
  Private samlere og entusiaster. Du må ikke drive momsregistreret virksomhed med tilknytning til musikbranchen. Det tilladt for private udstillere at dele stand med andre private udstillere.

Med din tilmelding anerkender du som udstiller de gældende udstillingsbetingelser.

OPBYGNING AF STANDE:
Der er adgang til messeområdet:
Fredag fra kl. 12:00 – 22:00
Lørdag fra kl. 07:30 – 09:30

NEDTAGNING AF STANDE:
Nedtagning af stande kan tidligst ske søndag efter kl. 18.00 når messen lukker.
Nedtagning af stande skal være afsluttet søndag kl. 24:00
Der må ikke efterlades materialer, emballage m.v. på standen, eller i hallen. Efterladt materiale bortskaffes for udstillers regning.

UDSTILLERKORT
Stande på op til 2 borde / 10 m² får udleveret 2 stk. udstillerkort.
Stande over 2 borde / 10 m² får udleveret 2 udstillerkort – med mulighed for 2 mere.
Har du/I brug for flere udstillerkort bedes I kontakte messesekretariatet på udstillingen.

BETALINGSBETINGELSER
– Ved tilmelding fremsendes faktura på 25% af standlejen med 8 dages betalingsfrist.
– Restbeløbet skal indbetales senest 30 dage før messen. Arrangøren har ret til at afvise udstillere der ikke overholder disse frister.
– Online bekræftelse/faktura er dit retsgyldige bevis på din deltagelse som udstiller.
– Ved afbestilling senere end 30 dage før messens afholdelse faktureres 33% af den samlede bestilling

SIKKERHED
– Der er permanent opsyn med messeområdet fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 17.00.
– Dette gælder både i, og udenfor messens åbningstider.
– Opsynet varetages af autoriseret vagtpersonale.

STAND, BELYSNING OG STRØM
– Der er i udstillingsområdet ikke opbyggede stande med skillevægge, eller speciel belysning.
– Arrangøren opstiller borde med sort velourdug på bordstande. Bordplaceringen kun ændres efter aftale med arrangøren.
– Det er tilladt udstillere at medbringe eget standmateriale / udstyr / konstruktioner.
– Alle materialer der anvendes ved opbygning af stande, skal være i overensstemmelse med brandbestemmelser. Der foretages officielt brandsyn inden messen åbner. Ikke godkendte materialer skal på anmodning fjernes fra standene.
– Det er alene udstillers ansvar at gældende regler overholdes. Arrangøren kan påbyde ændring af uforsvarlig/ulovlig standopbygning.
– Usædvanligt standmateriale, herunder motorkøretøjer, skal på forhånd cleares med brandmyndigheder/arrangøren.
– Udstiller sørger selv for standens opbygning og udsmykning.
 Der må ikke anvendes materialer der kan beskadige vægge, gulve, herunder søm, skruer, dobbeltklæbende tape, m.m. Skader på bygningskonstruktion, vægge, gulve, forårsaget af standopbygning, dækkes alene af udstiller.
– Alle stande har adgang til strøm – 220 Volt. Andre strømbehov skal forudbestilles, og faktureres til udstiller af leverandør.
– Alle stande har adgang til WiFi.

Udstillere vælger selv standplacering via online bestillingssystem. Arrangøren kan ændre en bestilling såfremt den skønnes uhensigtsmæssig for messen, eller ikke overholder reglerne om støjzoner.

DEMOER OG EVENTS
Demoer, clinics og andre events på udstillerstande skal aftales/koordineres på forhånd med arrangøren.

SILENT UDSTILLING
Demoer og afprøvning af udstyr skal foregå ved et moderat lydniveau, og i begrænset tidsrum.
Arrangøren afgør suverænt hvad der er moderat lydniveau, og et begrænset tidsrum.

CLINICS OG EVENTS I SAMARBEJDE MED ARRANGØREN
– Har du/I som udstiller en clinic/event der har potentiale til et stort format, kan der indgås aftale med arrangøren om samarbejde herom. – Udstillerarrangerede clinics og events på standene skal aftales med arrangøren i ‘god tid’ inden arrangementet.
– Når det officielle clinic/eventprogram er offentliggjort er der ikke længere mulighed for at indgå aftaler om clinics/events.
– Arrangøren markedsfører det aftalte samarbejde og står for den praktiske del af aftalen.
– Kontakt os hurtigst muligt.

MARKEDSFØRING
Arrangøren markedsfører arrangementet på egen hjemmeside, og sociale medier.

HANDEL PÅ UDSTILLINGEN
Arrangøren påtager sig intet ansvar for handel på messen, ej heller tvister mellem sælger og køber, eller udstillere imellem.

OPBEVARING – SERVICE – SIKKERHED mv.
– Opbevaring af kartonnage og andet pakkemateriale under messen, varetages af udstilleren selv.
– I messens åbningstid vil service personale være til stede og behjælpelige, for at sikre en tilfredsstillende afvikling af messen.
– Guitar Show Denmark tegner arrangørforsikring som dækker skader på udstillede instrumenter, opstået i forbindelse med brand- og vandskader¹.
– Udstillerne er selv ansvarlig for dækning af øvrige skader, herunder tyveri under messen.
¹ Brand og vandskadeforsikring omfatter kun skader i forbindelse med bygningens konstruktioner – gælder ikke skader som følge af publikums agtsomme eller uagtsomme adfærd.

FORCE MAJEURE
Arrangøren kan aflyse, eller udsætte messen, såfremt omstændigheder, og faktorer, der er udenfor arrangørens kontrol, gør det nødvendigt.
I tilfælde af aflysning, eller udsættelse, er arrangøren kun erstatningspligtig for indbetalt standafgift.

 

KONTAKTPERSONER
Udstillerkontakt, clinics
Per Ørum
Tlf. 20 16 68 10
mail: perorum@icloud.com

Udstillerkontakt, clinics
Allan Mariager
Mobil 61 20 81 10
mail: allan.cgs@outlook.dk

Web og marketing
Kenneth Mørk
Mobil 23 66 44 11
mail: km@guitarshowdenmark.com

Venue, SoMe
Stefan Mørk
Mobil 21 20 22 02
mail: sm@guitarshowdenmark.com

 

 

Guitar Show Denmark er åben for importører, producenter af musikudstyr, instrumentbyggere, forretninger, forlag, undervisning, vintage-dealere, samlere, private udstillere, m.fl.

Du kan tilmelde dig som udstiller i følgende fire udstillerkategorier.

1. Import, grossistvirksomhed (momsreg.)
Kun én udstiller pr. stand.

2. Forretning, forhandler  (momsreg.)
Musikhandel m.m. med salgslokale. Kun én udstiller pr. stand

3. Guitarbygger, vintage (momsreg. – ikke momsreg.)
Professionel-, semiprofessionel-, hobby virksomhed. Fremstilling/produktion af instrumenter og udstyr med salg for øje

4. Privat, hobby (ikke moms reg.)
Private samlere og entusiaster. Du må ikke drive momsregistreret virksomhed med tilknytning til musikbranchen. Det tilladt for private udstillere at dele stand med andre private udstillere.

Med sin tilmelding anerkender udstilleren de gældende udstillingsbetingelser.

OPBYGNING AF STANDE:
Der er adgang til messeområdet:
Fredag fra kl. 12:00 – 22:00
Lørdag fra kl. 07:30 – 09:30

NEDTAGNING AF STANDE:
Nedtagning af stande kan tidligst ske søndag efter kl. 18.00 når messen lukker.
Nedtagning af stande skal være afsluttet søndag kl. 24:00
Der må ikke efterlades materialer, emballage m.v. på standen, eller i hallen. Efterladt materiale bortskaffes for udstillers regning.

UDSTILLERKORT
Stande på op til 2 borde / 10 m² får udleveret 2 stk. udstillerkort.
Stande over 2 borde / 10 m² får udleveret 2 udstillerkort – med mulighed for 2 mere.
Har du/I brug for flere udstillerkort bedes I kontakte messesekretariatet på udstillingen.

BETALINGSBETINGELSER
– Ved tilmelding fremsendes faktura på 25% af standlejen med 8 dages betalingsfrist.
– Restbeløbet skal indbetales senest 30 dage før messen. Arrangøren har ret til at afvise udstillere der ikke overholder disse frister.
– Online bekræftelse/faktura er dit retsgyldige bevis på din deltagelse som udstiller.
– Ved afbestilling senere end 30 dage før messens afholdelse faktureres 33% af den samlede bestilling.

SIKKERHED
– Der er permanent opsyn med messeområdet fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 17.00.
– Dette gælder både i, og udenfor messens åbningstider.

STAND, BELYSNING OG STRØM
– Der er i udstillingsområdet ikke opbyggede stande med skillevægge, eller speciel belysning.
– Arrangøren opstiller borde med sort velourdug på bordstande. Bordplaceringen kun ændres efter aftale med arrangøren.
– Det er tilladt udstillere at medbringe eget standmateriale / udstyr / konstruktioner.
– Alle materialer der anvendes ved opbygning af stande, skal være i overensstemmelse med brandbestemmelser. Der foretages officielt brandsyn af Københavns Brandmyndigheder lørdag inden messen åbner. Ikke godkendte materialer skal på anmodning fjernes fra standene.
– Det er alene udstillers ansvar at gældende regler overholdes. Arrangøren kan påbyde ændring af uforsvarlig/ulovlig standopbygning.
– Usædvanligt standmateriale, herunder motorkøretøjer, skal på forhånd cleares med brandmyndigheder/arrangøren.
– Udstiller sørger selv for standens opbygning og udsmykning.
– Der må ikke anvendes materialer der kan beskadige vægge, gulve, herunder søm, skruer, dobbeltklæbende tape, m.m. Skader på bygningskonstruktion, vægge, gulve, forårsaget af standopbygning, dækkes alene af udstiller.
– Alle stande har adgang til strøm – 220 Volt. Andre strømbehov skal forudbestilles, og faktureres til udstiller af leverandør.
– Alle stande har adgang til WiFi.

Udstillere vælger selv standplacering via online bestillingssystem. Arrangøren kan ændre en bestilling såfremt den skønnes uhensigtsmæssig for messen, eller ikke overholder reglerne om støjzoner.

DEMOER OG EVENTS
Demoer, clinics og andre events på udstillerstande skal aftales/koordineres på forhånd med arrangøren.

SILENT UDSTILLING
Demoer og afprøvning af udstyr skal foregå ved et moderat lydniveau, og i begrænset tidsrum.
Arrangøren afgør hvad der er moderat lydniveau, og begrænset tidsrum.

CLINICS OG EVENTS I SAMARBEJDE MED ARRANGØREN
– Har du/I som udstiller en clinic/event der har potentiale til et stort format, kan der indgås aftale med arrangøren om samarbejde herom. – Udstillerarrangerede clinics og events på standene skal aftales med arrangøren i ‘god tid’ inden arrangementet.
– Når det officielle clinic/eventprogram er offentliggjort er der ikke længere mulighed for at indgå aftaler om clinics/events.
– Arrangøren markedsfører det aftalte samarbejde og står for den praktiske del af aftalen.
– Kontakt os hurtigst muligt.

MARKEDSFØRING
Arrangøren markedsfører arrangementet på egen hjemmeside, sociale medier, og i begrænset omfang trykte medier.

HANDEL PÅ UDSTILLINGEN
Arrangøren påtager sig intet ansvar for handel på messen, ej heller tvister mellem sælger og køber, eller udstillere imellem.

OPBEVARING – SERVICE – SIKKERHED mv.
– Opbevaring af kartonnage og andet pakkemateriale under messen, varetages af udstilleren selv.
– I messens åbningstid vil service personale være til stede og behjælpelige, for at sikre en tilfredsstillende afvikling af messen.
Guitar Show Denmark har tegnet en arrangørforsikring og dækker endvidere skader på udstillede instrumenter, opstået i forbindelse med brand- og vandskader¹.
Udstillerne er selv ansvarlig for dækning af øvrige skader, herunder tyveri under messen.
¹ Brand og vandskadeforsikring omfatter kun skader i forbindelse med bygningens konstruktioner – gælder ikke skader som følge af publikums agtsomme eller uagtsomme adfærd.

FORCE MAJEURE
Arrangøren kan aflyse, eller udsætte messen, såfremt omstændigheder, og faktorer, der er udenfor arrangørens kontrol, gør det nødvendigt.
I tilfælde af aflysning, eller udsættelse, er arrangøren kun erstatningspligtig for indbetalt standafgift.

 

KONTAKTPERSONER
Udstillerkontakt, clinics
Per Ørum
Tlf. 20 16 68 10
mail: perorum@icloud.com

Location, udstillerkontakt, clinics
Allan Mariager
Mobil 61 20 81 10
mail: allan.cgs@outlook.dk

Web og marketing
Kenneth Mørk
Mobil 23 66 44 11
mail: kenneth@guitarshowdenmark.com

Venue, SoMe
Stefan Mørk
Mobil 21 20 22 02
mail: stefan@guitarshowdenmark.com