TILMELDING

ONLINE TILMELDING

Tilmelding som udstiller foregår online, ved at buge tilmeldingsformularen på denne side, og følge instruktionerne på de sider der åbner når du klikker på næste.
Priser på de forskellige stande kan du se ved at klikke på standene på udstillingsoversigten der åbner på næste side. Følg anvisningerne.

VIGTIGT – DET ER SIKKERT AT TJEKKE PRISER PÅ OVERSIGTSKORTET, DU BESTILLER IKKE NOGET FØR DU HAR UDFYLDT ALLE FORMULARER, OG KLIKKER PÅ KNAPPEN “BESTIL” PÅ DEN SIDSTE SIDE.

UDSTILLINGSBETINGELSER

Læs mere ...

Guitar Show Denmark er åben for importører, producenter af musikudstyr, instrumentbyggere, forretninger, forlag, undervisning, vintage-dealere, samlere, private udstillere, m.fl.

Du kan tilmelde dig som udstiller i 2 udstillerkategorier.

  1. Professionel udstiller (momsregistreret)
    Kun én udstiller pr. stand.
  2. Privat, hobby.
    Du må ikke drive momsregistreret virksomhed med tilknytning til musikbranchen. Det tilladt for private udstillere at dele stand med andre private udstillere.

Med sin tilmelding anerkender udstilleren de gældende udstillingsbetingelser.

OPBYGNING AF STANDE:
Der er adgang til messeområdet:
Fredag fra kl. 12:00 – 22:00
Lørdag fra kl. 07:30 – 09:30

NEDTAGNING AF STANDE:
Nedtagning af stande kan tidligst ske søndag efter kl. 18.00 når messen lukker.
Nedtagning af stande skal være afsluttet søndag kl. 24:00
Der må ikke efterlades materialer, emballage m.v. på standen, eller i hallen.

UDSTILLERKORT
Stande på op til 2 borde / 9 m² får udleveret 2 stk. udstillerkort.
Stande over 2 borde / 9 m² får udleveret 2 udstillerkort – med mulighed for 2 mere.
Har du/I brug for flere udstillerkort bedes I kontakte messesekretariatet på udstillingen.

BETALINGSBETINGELSER
– Ved tilmelding fremsendes faktura på 25% af standlejen med 8 dages betalingsfrist.
– Restbeløbet skal indbetales senest 30 dage før messen. Arrangøren har ret til at afvise udstillere der ikke overholder disse frister.
– Online bekræftelse/faktura er dit retsgyldige bevis på din deltagelse som udstiller.
– Ved afbestilling senere end 30 dage før messens afholdelse faktureres 33% af den samlede bestilling.

SIKKERHED
– Der er permanent opsyn med messeområdet fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 17.00.
– Dette gælder både i, og udenfor messens åbningstider.
– Opsynet varetages af autoriseret vagtpersonale.

STAND, BELYSNING OG STRØM
– Der er i udstillingsområdet ikke opbyggede stande med skillevægge, eller speciel belysning.
– Arrangøren opstiller borde med sort velourdug på bordstande. Bordplaceringen kun ændres efter aftale med arrangøren.
– Det er tilladt udstillere at medbringe eget standmateriale / udstyr / konstruktioner.
– Alle materialer der anvendes ved opbygning af stande, skal være i overensstemmelse med brandbestemmelser. Der foretages officielt brandsyn af Københavns Brandmyndigheder lørdag inden messen åbner. Alle ikke godkendte materialer vil blive beordret fjernet fra standene.
– Det er alene udstillers ansvar at gældende regler overholdes. Arrangøren kan påbyde ændring af uforsvarlig/ulovlig standopbygning.
– Usædvanligt standmateriale skal på forhånd cleares med brandmyndigheder/arrangøren.
– Udstiller sørger selv for standens opbygning og udsmykning.
Der må ikke anvendes materialer der kan beskadige vægge, gulve, herunder søm, skruer, dobbeltklæbende tape, m.m. Skader på bygningskonstruktion, vægge, gulve, forårsaget af standopbygning, dækkes alene af udstiller.
– Alle stande har adgang til strøm – 220 Volt. Andre strømbehov skal forudbestilles, og faktureres til udstiller af leverandør.
– Alle stande har adgang til WiFi.

Udstillere vælger selv standplacering via online bestillingssystem. Arrangøren kan ændre en bestilling såfremt den skønnes uhensigtsmæssig for messen, eller ikke overholder reglerne om støjzoner.

DEMOER OG EVENTS
Demoer, clinics og andre events på udstillerstande skal aftales/koordineres på forhånd med arrangøren.

SILENT UDSTILLING
Demoer og afprøvning af udstyr skal foregå ved et moderat lydniveau, og i begrænset tidsrum.
Arrangøren afgør hvad der er moderat lydniveau, og begrænset tidsrum.

CLINICS OG EVENTS I SAMARBEJDE MED ARRANGØREN
– Har du/I som udstiller en clinic/event der har potentiale til et stort format, kan der indgås aftale med arrangøren om samarbejde herom. – Udstillerarrangerede clinics og events på standene skal aftales med arrangøren i ‘god tid’ inden arrangementet.
– Når det officielle clinic/eventprogram er offentliggjort er der ikke længere mulighed for at indgå aftaler om clinics/events.
– Arrangøren markedsfører det aftalte samarbejde og står for den praktiske del af aftalen.
– Kontakt os hurtigst muligt.

MARKEDSFØRING
Arrangøren markedsfører arrangementet på egen hjemmeside, sociale medier, og i begrænset omfang trykte medier.

HANDEL PÅ UDSTILLINGEN
Arrangøren påtager sig intet ansvar for handel på messen, ej heller tvister mellem sælger og køber, eller udstillere imellem.

OPBEVARING – SERVICE – SIKKERHED mv.
– Opbevaring af kartonnage og andet pakkemateriale under messen, varetages af udstilleren selv.
– I messens åbningstid vil service personale være til stede og behjælpelige, for at sikre en tilfredsstillende afvikling af messen.
Copenhagen Guitar Show har tegnet en arrangørforsikring og dækker endvidere skader på udstillede instrumenter, opstået i forbindelse med brand- og vandskader¹.
Udstillerne er selv ansvarlig for dækning af øvrige skader, herunder tyveri under messen.
¹ Brand og vandskadeforsikring omfatter kun skader i forbindelse med bygningens konstruktioner – gælder ikke skader som følge af publikums agtsomme eller uagtsomme adfærd.

FORCE MAJEURE
Arrangøren kan aflyse, eller udsætte messen, såfremt omstændigheder, og faktorer, der er udenfor arrangørens kontrol, gør det nødvendigt.
I tilfælde af aflysning, eller udsættelse, er arrangøren kun erstatningspligtig for indbetalt standafgift.

 

KONTAKTPERSONER
Udstillerkontakt, clinics
Per Ørum
Tlf. 20 16 68 10
mail: per.cgs@outlook.dk

Web-admin, markedsføring, clinics
Bruno Rasmussen
Tlf. 40 42 77 32
mail: bruno.cgs@outlook.dk

Location, udstillerkontakt, clinics
Allan Mariager
Mobil 61 20 81 10
mail: allan.cgs@outlook.dk

SocialMedia
Nadja Larsen
Mobil 22 14 46 35
mail: nadja.cgs@outlook.dk

VÆLG UDSTILLERKATEGORI