TILMELDING

SÅDAN BOOKER DU EN STAND

Udstillingen holdes i 2022 på en ny lokation, DOK5000 i Odense.
Online booking er ikke muligt til dette års show.

For at booke en stand på årets show skal du i stedet følge disse trin:

 

 • Download “Udstillingsoversigt”* og “Prisliste” her: Download pdf
 • Kontakt herefter Per Ørum – per.cgs@outlook.dk eller tlf. +45 20 16 68 10
 • Sammen med Per finder du, blandt de ledige stande, den/de stande du ønsker at booke.
  (alle stande på udstillingsoversigten er nummererede)
 • Når din booking er foretaget modtager du efterfølgende en mail med bekræftelse af bestillingen.
  (* Oversigten viser alle udstillingens nummererede stande. Bookede stande fremgår ikke af oversigten)

UDSTILLERKATEGORIER

1 – PROFESSIONEL UDSTILLER

 

CVR – momsregistreret

2 – PRIVAT UDSTILLER

 

Ikke momsregistrerede private udstillere, samlere

(Er du momsregistreret i anden sammenhæng end musikbranchen, kan du godt udstille i denne kategori)

UDSTILLINGSBETINGELSER

Læs mere ...

Guitar Show Denmark er åben for importører, producenter af musikudstyr, instrumentbyggere, forretninger, forlag, undervisning, vintage-dealere, samlere, private udstillere, m.fl.

Du kan tilmelde dig som udstiller i 2 udstillerkategorier.

 1. Professionel udstiller
  Kun én udstiller pr. stand. CVR. – momsregistreret.
 2. Privat, hobby.
  Du må ikke drive momsregistreret virksomhed med tilknytning til musikbranchen. Det tilladt for private udstillere at dele stand med andre private udstillere)

Med sin tilmelding anerkender udstilleren de gældende udstillingsbetingelser.

OPBYGNING AF STANDE:
Der er adgang til messeområdet:
Fredag fra kl. 12:00 – 22:00
Lørdag fra kl. 07:30 – 09:30

NEDTAGNING AF STANDE:
Nedtagning af stande kan tidligst ske søndag efter kl. 18.00 når messen lukker.
Nedtagning af stande skal være afsluttet søndag kl. 24:00
Der må ikke efterlades materialer, emballage m.v. på standen, eller i hallen.

UDSTILLERKORT
Stande på op til 2 borde / 9 m² får udleveret 2 stk. udstillerkort.
Stande over 2 borde / 9 m² får udleveret 2 udstillerkort – med mulighed for 2 mere.
Har du/I brug for flere udstillerkort bedes I kontakte messesekretariatet på udstillingen.

BETALINGSBETINGELSER
– Ved tilmelding fremsendes faktura på standlejen med 8 dages betalingsfrist.
– Restbeløbet skal indbetales senest 30 dage før messen. Arrangøren har ret til at afvise udstillere der ikke overholder disse frister.
– Faktura er dit retsgyldige bevis på din deltagelse som udstiller.
– Ved afbestilling senere end 20 dage før messens afholdelse faktureres 33% af den samlede bestilling.

SIKKERHED
– Der er permanent opsyn med messeområdet fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 17.00.
– Dette gælder både i, og udenfor messens åbningstider.
– Opsynet varetages af autoriseret vagtpersonale.

STAND, BELYSNING OG STRØM
– Der er i udstillingsområdet ikke opbyggede stande med skillevægge, eller speciel belysning.
– Arrangøren opstiller borde med sort velourdug på bordstande. Bordplaceringen kun ændres efter aftale med arrangøren.
– Det er tilladt udstillere at medbringe eget standmateriale / udstyr / konstruktioner.
– Alle materialer der anvendes ved opbygning af stande, skal være i overensstemmelse med brandbestemmelser. Der foretages officielt brandsyn af Københavns Brandmyndigheder lørdag inden messen åbner. Alle ikke godkendte materialer vil blive beordret fjernet fra standene.
– Det er alene udstillers ansvar at gældende regler overholdes. Arrangøren kan påbyde ændring af uforsvarlig/ulovlig standopbygning.
– Usædvanligt standmateriale skal på forhånd cleares med brandmyndigheder/arrangøren.
– Udstiller sørger selv for standens opbygning og udsmykning.
Der må ikke anvendes materialer der kan beskadige vægge, gulve, herunder søm, skruer, dobbeltklæbende tape, m.m. Skader på bygningskonstruktion, vægge, gulve, forårsaget af standopbygning, dækkes alene af udstiller.
– Alle stande har adgang til strøm – 220 Volt.
– Det er udstillers ansvar at der kun trækkes den strømmængde der er udlagt på standen.
Omkostninger i forbindelse med overtrædelse påhviler alene udstiller.
– Specielle strømbehov skal forudbestilles, og faktureres til udstiller af leverandør.
– Alle stande har adgang til WiFi.

DEMOER OG EVENTS
Demoer, clinics og andre events på udstillerstande skal aftales/koordineres på forhånd med arrangøren.

SILENT UDSTILLING
Demoer og afprøvning af udstyr skal foregå ved et moderat lydniveau, og i begrænset tidsrum.
Arrangøren afgør hvad der er moderat lydniveau, og begrænset tidsrum.

CLINICS OG EVENTS I SAMARBEJDE MED ARRANGØREN
– Har du/I som udstiller en clinic/event der har potentiale til et stort format, kan der indgås aftale med arrangøren om samarbejde herom. – Udstillerarrangerede clinics og events på standene skal aftales med arrangøren i ‘god tid’ inden arrangementet.
– Når det officielle clinic/eventprogram er offentliggjort er der ikke længere mulighed for at indgå aftaler om clinics/events.
– Arrangøren markedsfører det aftalte samarbejde og står for den praktiske del af aftalen.
– Kontakt os hurtigst muligt.

MARKEDSFØRING
Arrangøren markedsfører arrangementet på egen hjemmeside, sociale medier, og i begrænset omfang trykte medier.

HANDEL PÅ UDSTILLINGEN
Arrangøren påtager sig intet ansvar for handel på messen, ej heller tvister mellem sælger og køber, eller udstillere imellem.

OPBEVARING – SERVICE – SIKKERHED mv.
– Opbevaring af kartonnage og andet pakkemateriale under messen, varetages af udstilleren selv.
– I messens åbningstid vil service personale være til stede og behjælpelige, for at sikre en tilfredsstillende afvikling af messen.
Guitar Show Denmark har tegnet en arrangørforsikring og dækker endvidere skader på udstillede instrumenter, opstået i forbindelse med brand- og vandskader¹.
Udstillerne er selv ansvarlig for dækning af øvrige skader, herunder tyveri under messen.
¹ Brand og vandskadeforsikring omfatter kun skader i forbindelse med bygningens konstruktioner – gælder ikke skader som følge af publikums agtsomme eller uagtsomme adfærd.

FORCE MAJEURE
Arrangøren kan aflyse, eller udsætte messen, såfremt omstændigheder, og faktorer, der er udenfor arrangørens kontrol, gør det nødvendigt.
I tilfælde af aflysning, eller udsættelse, er arrangøren kun erstatningspligtig for indbetalt standafgift.

KONTAKTPERSONER
Udstillerkontakt, clinics
Per Ørum
Tlf. 20 16 68 10
mail: per.cgs@outlook.dk

Web-admin, markedsføring, clinics
Kenneth Mørk
Tlf. 23 66 44 11
mail: km@guitarshowdenmark.com

Location, udstillerkontakt, clinics
Stefan Mørk
Mobil 61 20 81 10
mail: sm@guitarshowdenmark.com

SocialMedia
Kenneth Mørk
Tlf. 23 66 44 11
mail: km@guitarshowdenmark.com

Ansvarlig arrangør:
B Live 22 Aps
Cvr. Nr. 43368699
Præstemarksvej 8
4652 Hårlev

SHOW INFO | FAQ

Vil du besøge udstillingen, og har spørgsmål, så finder du måske svaret her.

CLINICS I 2022 

Se clinicprogrammet for dette års show. Programmet opdateres løbende.

FOTO GALLERI

Tilbageblik – se billeder fra tidligere shows.

VIDEO-GALLERI

Tilbageblik – se videoer fra clinics i perioden 2012 til 2019.
De fleste viser hele clinic’en, og er optaget i høj kvalitet.

CLINIC KUNSTNERE
2005 – 2019

Danske og udenlandske navne der har lavet clinics på CGS fra 2005 til 2019.

FAQ FOR UDSTILLERE

Tænker du på at udstille? Har du spørgsmål, så finder du måske svaret her, ellers er du velkommen til at kontakte os.

JA DU BØR UDSTILLE …

Find ud af hvorfor de fleste udstillere kommer igen år efter år. Der er mange gode grunde til at deltage som udstiller!

VEJLEDNING I TILMELDING

Se ledige stande og priser.
Når du bestiller bestemmer du selv placeringen af din stand, blandt de ledige stande.

Jo længere du venter med at tilmelde dig, jo færre stande kan du vælge imellem. Bestemt selv din placering – tilmeld dig nu!
Du kan være registreret som udstiller i løbet af få minutter.

OM UDSTILLINGSSTEDET

DOK5000
Havnegade 20, 5000 Odense.
Billeder fra hallen.

KONTAKT OS

Skriv til os hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden. Vi svarer hurtigst muligt.

Du er også altid velkommen til at kontakte os på telefon
+45 20 16 68 10

GUITAR SHOW DENMARK

B Live 22 Aps
CVR-43368699
Præstemarksvej 8
4652 Hårlev

6 + 10 =

Udstillerkontakt og clinics
Per Ørum
+45 2016 6810
per.cgs@outlook.dk

Udstillerkontakt, clinics
Allan Mariager
+45 61 20 81 10
allan.cgs@outlook.dk

Web, markedsføring
Kenneth Mørk
+45 23 46 44 11
km@guitarshowdenmark.com

Venue, Social Media
Stefan Mørk
+45 21 20 22 02
sm@guitarshowdenmark.com